Strømmen Vandværk

Rent vand kommer fra hanen

Om vandværketGenerelt om Strømmen Vandværk

Strømmen Vandværk i Randers er en forening af forbrugere, og er oprindeligt oprettet i 1907. 

Vandværket blev udvidet i 1972, og i 1999 blev det totalt renoveret fra at være et vandværk med åbne filtre og behandlingsanlæg til et vandværk med et lukket trykstyret vandbehandlingsanlæg.

Kendetegnende for vandet fra Strømmen Vandværk er, at det er af en høj kvalitet, og derfor fortages der blot en simpel behandling af vandet på vandværket, før det sendes videre til forbrugerne.

Værket er fuldautomatisk, dvs. oppumpning af råvand, iltning, filtrering og udpumpning til forbrugerne styres og overvåges via en computer. Hvis en af funktionerne svigter, får vagthavende medarbejder straks en alarm via telefonen/sms, og kan omgående gribe ind.

Ledelse og drift

Foreningen ledes af en bestyrelse, som er valgt på generalforsamlingen. Den daglige drift forestås af en driftsleder. Se mere om organisationen under menupunktet Kontakt os.

Vedtægter og forretningsorden

Du kan se foreningens vedtægter her

Du kan se bestyrelsens forretningsorden her

Forbrugernes klagemulighed

Siden 1. oktober 2015 har private forbrugerne haft en klageret. Yderligere information her

Leveringsområde

Strømmen Vandværk leverer vand til 3242 bogligenheder, som har en geografisk fordeling på begge sider af Århusvej fra Grenåvej til Valdemarsvej og Vorup Boulevard og fra Kristrup Torv til Tebbestrup Kær.

Se kort over området med ledningsnet indtegnet her

Indvindingsboringer

Strømmen Vandværk indvinder fra 2 boringer: ved Tebbestrupvej, samt ved Høvejen. Strømmen Vandværk har tilladelse til at indvinde 380.000 m3 vand pr. år.


Strømmen Vandværk er medlem af Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD).