Strømmen Vandværk

Rent vand kommer fra hanen

Spørgsmål og svar

Hvad koster en m3 vand?

Svar: Kr. 52,40. Beløbet er sammensat af flere komponenter. Se mere i menupunktet Information/Økonomi/Takstblad.
Beløbet er udregnet for en gennemsnitshusstand under Randers Vandværk. Gennemsnitsforbruget er 160 m3 pr. husstand, svarende til en årklig udgift på kr. 8384,-.

Hvor mange liter vand bruger en person i gennemsnit pr. døgn?

Svar: I 2011 brugte en dansker i gennemsnit 39,48 m3 vand i sin bolig, eller 108 liter pr. dag. Med en gennemsnitlig vandpris på 58,38 kr. pr. m3 svarer det til en vandudgift på 2.304 kr. om året pr. person.

En familie på 2 voksne og 2 børn bruger ca. 150 m3 vand om året. Den gennemsnitlige vandregning er altså på 8.757 kr. om året.

Se også den uddybende rapport fra 2012 udarbejdet af DANVA.

Hvordan fordeles vandforbruget efter anvendelse?

Ifølge Danva bruges vandet i hjemmet på følgende måde:

  • Bad og personlig hygiejne: 36 %
  • Toiletskyl: 27 %
  • Tøjvask: 13 %
  • Opvask, rengøring: 10 %
  • Mad og drikke: 7 %
  • Øvrigt: 7 %

Jeg har købt ny opvaskemaskine. Hvad er vandets hårdhedsgrad?

Svar: Vandet fra Strømmen Vandværk har en hårdhed mellem 7 og 16o dH.

Forbrugere der bor vest for Kærgade 94 A og 117 C har en hårdhed på 7,3o dH (blødt vand).

Alle andre forbruger har en hårdhed på 15,5° dH (temmeligt hårdt vand).

Se mere om vandkvalitet i menupunktet Information/Vandkvalitet.

Hvad gør jeg, når mit vasketøj er blevet gult på grund af snavs i vandet? 

Svar: Hvis din bomuldstøjvask er blevet gul på grund af snavs i vandet efter f.eks. ledningsbrud, anbefaler Forbrugerstyrelsen følgende:

Det misfarvede tøj lægges i blød i vand tilsat 1 dl. (3 breve) citronsyre pr. 10 ltr. vand. Efter ca. ½ time vrides tøjet og vaskes igennem i en varm sodaopløsning af 3 dl. soda til 10 ltr. vand. Tøjet skylles og behandles som efter almindelig vask.

Må jeg bruge vand til at vaske min bil?

Svar: Ja, man må godt bruge vand til bilvask.

Må jeg bruge vand til at vande min have? 

Svar: Der må godt bruges vand til at vande have. Hvis der kommer et forbud pga. af vandmangel, vil det blive offentliggjort i dagspressen og her på hjemmesiden.

Opfylder vandets kvalitet gældende regler?

Svar: Ja. Se information om vandkvalitet i menupunktet Information/Vandkvalitet.

Hvem skal jeg ringe til, hvis jeg opdager en vandsprængning?

Svar: Se menupunktet Kontakt os

Hvor er min stophane placeret?

Svar: Stophanen er placeret 0,5 m fra skel.

Kan jeg stole på, at min vandmåler viser korrekt?

Svar: Ja. Se mere om kravene i menupunktet Vandmålere under Information/Tips.

Skal jeg holde løbende kontrol med mit forbrug?

Svar: Ja, det er en god ide til at undgå kedelige overraskelser. Se mere herom i menupunktet Vandmålere under Information/Tips.

Hvem skal jeg ringe til, hvis jeg ikke forstår min vandregning?

Svar: Du kan se mere om, hvordan vandregningen er sammensat i menupunktet Vandafregningunder Information/Tips. Hvis dette ikke besvarer dit spørgsmål, man du kontakte vandværket. Se menupunktet Kontakt os

Hvordan melder jeg flytning til vandværket?

Svar: Se vejledningen i menupunktet Flytning under Måleraflæsning.

Hvor henvender jeg for at få mere information?

Svar: Du kan kontakte vandværket. Se menupunktet Kontakt os