Strømmen Vandværk

Rent vand kommer fra hanen

Generalforsamlinger

Generalforsamling den 17. april 2018 referat med underskrifter

Strømmen Vandværk har holdt generalforsamling
tirsdag den 17. april 2018 kl. 19.30 på Restaurant Tronborg, Grenåvej 2
 

Dagsorden :

a) Valg af dirigent
b) Valg af stemmeudvalg
c) Bestyrelsens beretning (KLIK HER for at læse beretningen)
d) Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
e) Budgetfremlægning til orientering
f) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
g) Indkomne forslag
h) Eventuelt

 

Der var indrykket bekendtgørelse om generalforsamlingen i Din Avis onsdag den 4. april 2018
 

KLIK HER for at læse referat

 

På bestyrelsens vegne

Carsten Hindborg Olsen